Rainin Pipet

Rainin Elektronik Pipetler. 10 mikrolitreden 20 ml´ye kadar tasarlanmış 7 ayrı model bulunmaktadır. Şarj edilebilir batarya veya adaptör ile kullanılır.
Rainin Elektronik Pipetlerde 7 ayrı işlem fonksiyonu bulunmaktadır
 
  • Normal Pipetleme : Pipet, yazılı hacme göre çekme / boşaltma işlemi yapar.
  • Çoğul Dağıtım : Pipet, çekilen bir hacimden farklı ve aynı miktarlarda boşaltma yapar.
  • Ölçüm : Pipet, tetik kontrolünde çekim yaparak sıvı miktarını belirler.
  • Seyreltme : Pipet, iki farklı sıvıyı ayrı ayrı çekip tek bir işlemde boşaltır.
  • Titrasyon : Pipet tetik kontrolünde boşaltma yapar.
  • Karıştırma : Pipet, ileri / geri piston hareketleri ile karıştırma işlemi yapar.
  • Hacim Sıralama : Önceden programlanan 12 farklı hacim seri bir şekilde çekilip boşaltılır.